FabLab

Vizualizácia FabLabu v Kreatívnom centre Trnava

FabLab – Fabrication Laboratory

FabLab je miesto, kde si môžete vyrobiť (takmer) čokoľvek, pomocou digitálneho dizajnu s využitím rôznych technologických prostriedkov. FabLab je o tvorení prototypov ale predovšetkým o premene vašich nápadov na realitu. 

Budova Kreatívneho centra Trnava je vo fáze stavby a zariaďovania. Po ukončení tejto fázy vám vo FabLabe ponúkame tieto zariadenia.

3D SKENER

3D skener slúži na zachytenie tvarov a textúr objektu, pričom ich následne prevádza do virtuálneho trojrozmerného objektu. Umožňuje efektívne získavanie 3D dát, čím redukuje prípadné náklady spojené s meraním objektov. V kreatívnom priemysle sa využíva pri prototypovaní, architektonickom a priemyselnom modelovaní, na tvorbu efektov vo filmoch alebo počítačových hrách.

3D TLAČIAREŇ

3D tlačiareň na základe digitálnej 3D predlohy vytlačí trojrozmerný objekt. Technologicky ide o postupné natavovanie plastového materiálu vo forme struny, ktorý prechádza tryskou a postupne sa nanáša na tlačovú podložku vo vrstvách, čím vznikne daný objekt. Využiť môžete dva druhy 3D tlačiarní. Veľkoformátová 3D tlačiareň umožňuje tlač objektov väčších rozmerov.

VINYL CUTTER​

Rezací plotter je možné využiť na vyrezanie tvarov z rôznych nalepovacích a nažehľovacích fólií podľa predlohy. Pracovisko obsahuje počítač a príslušný softvér.

CNC STYROCUT

CNC zariadenie riadené počítačom, ktoré slúži na rezanie 2D objektov horúcim drôtom z materiálov styropor a styrodur.

LASEROVÁ REZAČKA

Laserová rezačka umožňuje veľmi presné rezanie rôznych materiálov laserom.

PROGRAMOVATEĽNÝ ŠIJACÍ A VYŠÍVACÍ STROJ​

Umožňuje prácu s textilom a inými materiálmi na profesionálnej úrovni.

Najčastejšie kladené otázky

FabLab môžu využívať jednotlivci aj firmy, predovšetkým v rámci inkubátora, akcelerátora a ďalších programov. Ostatní záujemcovia ho môžu taktiež využiť na základe objednávky a uhradeného prenájmu.

V budúcnosti bude takáto rezervácia možná vo vyhradených časoch na základe objednávky. Viac informácii doplníme po zariadení priestorov.

Účastníci inkubátora môžu využiť FabLab v rámci vzdelávania aj v rámci fondu disponibilných hodín. Viac informácii doplníme po zariadení FabLabu a nastavení prevádzky.

Pre záujemcov budeme ponúkať pravidelné workshopy. Ich harmonogram nájdete v sekcii Aktuality.

Akékoľvek otázky nám môžete zaslať emailom: kct@kct.sk, alebo nás kontaktovať môžete na telefónnom čísle 033/5559670.