MENU

Media Lab

HEADSET A POČÍTAČ PRE VR

Vďaka headsetu a počítaču pre virtuálnu realitu môžete zažiť dokonale spracovaný 3D svet, ktorý vás obklopí v plnom rozsahu zorného poľa. Pohyb je snímaný pomocou senzorov alebo kamier. Výsledkom je interaktívne virtuálne prostredie. Vhodné pre cieľové skupiny z rôznych oblastí kreatívneho priemyslu ako aj umelcov či tvorcov digitálnych hier.  

GRAFICKÝ TABLET A PROGRAMY

Grafický tablet pre profesionálnu grafickú tvorbu s potrebným programovým vybavením.  

STAVEBNICE RASPBERRY A ARDUINO

Programovateľné stavebnice.