Kreatívne centrum Trnava logo
MENU

Kreatívny inkubátor

Naštartuj svoj projekt s Kreatívnym centrom Trnava. 🚀

Prihlasovanie je uzavreté. Chystáme pre vás ďalšie možnosti zapojenia.

Zoznam akceptovaných prihlášok z Kreatívneho inkubátora: 

060, 061, 063, 064, 065, 066, 067, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080. 

Zoznam neakceptovaných prihlášok: 062, 068, 081. 


Prinášame ti program Kreatívny inkubátor, ktorý NIE JE len ďalším vzdelávacím programom v mori podobných príležitostí. Tentokrát je to trochu inak.

V Kreatívnom inkubátore sa zameriavame na získavanie praktických a relevantných skúseností. Takých skúseností, ktoré ti žiadne pasívne sedenie na prednáškach nedá. Postupne sa pozrieme na všetky nástrahy začínajúceho kreatívca a spolu si vyskúšame, ako ich prekonať.

Znamená to:

 • že vystúpiš zo svojej komfortnej zóny a nájdeš svojich zákazníkov
 • že nebudeš len nečinne sedieť a nasávať informácie
 • že si vyhrnieš rukávy a pustíš sa do výziev, ktoré stoja priamo pred tebou
 • keď budeš mať pocit, že je toho na teba veľa, pomôžeme ti zorientovať sa a uspieť

Jednoducho, v tomto Inkubátore budeme makať na tom, aby si po skončení programu zreteľne videl(a) svoje priblíženie k vysnenému projektu.

Koho hľadáme?

Kreatívny inkubátor je určený pre všetky fyzické osoby, ktoré majú nad 18 rokov a nie sú podnikateľmi (tzn. nemajú žiadnu ďalšiu živnosť, s.r.o., slobodné povolanie, neziskovú organizáciu s hospodárskou činnosťou, nie sú štatutármi o.z.)
Kapacita inkubátora je 15 účastníkov. Minimálne potrebné množstvo účastníkov pre spustenie programu je 5.

Čo získaš?

Celý program Kreatívneho inkubátora, teda:

 • Štartovacie networkingové aj záverečné stretnutie, na ktorom sa pripravíme na priebeh programu alebo program zhodnotíme
 • 1:1 rozhovory s konzultantom na reflexiu tvojho projektu a ďalšie nasmerovanie
 • 4 na seba nadväzujúce workshopy, ktoré ti umožnia vykopnúť tvoj projekt ku hviezdam:
  • Kto sú moji zákazníci a čo by som mal o nich vedieť?
  • Pochopenie očakávaní, potrieb a príležitostí
  • Ako otestovať svoj nápad, produkt alebo službu?
  • Stratégia a základy finančného plánovania
 • Počas celého priebehu Inkubátora budeš riešiť zadania, ktoré konkrétne posunú tvoj projekt. Zároveň budeš mať k dispozícii vzdelávacie dokumenty, ktoré ti poskytnú vedomostné základy.

Tiež sa staneš členom Kreatívneho centra Trnava. To znamená možnosť využívať priestory KCT za zvýhodnených podmienok. Zároveň členovia získavajú možnosť zúčastňovať sa spoločných podujatí, dostávať informácie a novinky z oblasti KKP prostredníctvom newslettera či možnosť propagácie aktivít členov KCT.

Dokopy teda od nás získaš 4 hodiny networkingu, 4x 3 hodiny workshopov, 2 hodiny individuálnej konzultácie a možnosť využiť 6 hodín na sedenie s mentorom.

Koľko to stojí?

Projekt KCT je hradený z fondov EÚ. Cena účasti v programe je 0 €. V prípade využívania zdieľaného stola v priestoroch KCT je poplatok 50 € za mesiac. Priestor a zdieľaný stôl, ako aj ďalšie výhody pre členov KCT budú dostupné počas 3 mesiacov.

Termíny a harmonogram

Podmienkou účasti je absolvovanie minimálne troch zo štyroch workshopov a odovzdanie všetkých troch zadaní. Workshopy na seba nadväzujú a budú sa konať naživo. V prípade nenaplnenia tejto podmienky, stráca účastník programu nárok na benefity z neho vyplývajúce.

Prihlasovanie do Kreatívneho Inkubátora
Vyhodnotenie prihlášok a zaslanie správy o zaradení do programu
Začiatok programu
1. networkingové stretnutie
Individuálne konzultácie
Štyri workshopy
1x za týždeň
Finále Inkubátora
Sťahovanie do priestorov KCT
12. - 26. apríl 2023
28. apríl 2023
4. máj 2023
5. - 18. mája 2023
24.5. - 21.6.2023
28.6.2023
júl 2023
12. - 26. apríl 2023
Prihlasovanie do Kreatívneho inkubátora
12. - 26. apríl 2023
28. apríl 2023
Vyhodnotenie prihlášok a zaslanie správy o zaradení do programu
28. apríl 2023
4. máj 2023
Začiatok programu Kreatívny inkubátor
4. máj 2023
5. - 18. mája 2023
Individuálne konzultácie
5. - 18. mája 2023
24.5. - 21.6.2023
Štyri workshopy - 1x za týždeň
24.5. - 21.6.2023
28.júna 2023
Finále Kreatívneho inkubátora
28.júna 2023
júl 2023
Sťahovanie do priestorov KCT
júl 2023

Hodnotenie

Kritériá hodnotenia:
 1. Miera originality / unikátnosť
 2. Pridaná hodnota projektu účastníka
 3. Udržateľnosť projektu
 4. Potenciál na lokálnu spoluprácu
Hodnotiaca komisia:
 • Adam Brocka – odborník v téme podnikania
 • Mgr. Peter Kadlic – riaditeľ Odboru kultúry a športu TTSK
 • Ing. Zuzana Bezáková, PhD. – riaditeľka KCT
 • Ing. Nikola Kozmová – manažérka pre programy KCT

Kontakty a dokumenty

Ak vám nie sú niektoré informácie jasné, kontaktujte manažérku pre programy KCT: nikola.kozmova@trnava-vuc.sk
Celú oficiálnu výzvu nájdete tu: VÝZVA
Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb nájdete tu: PODMIENKY
Súhlas s podmienkami účasti v programe: PODMIENKY
Čestné vyhlásenie (podpíšeme osobne až pri účasti v programe): ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čo ďalej?

Po vyplnení prihlášky a pridaní príloh si prečítaj všetky potrebné dokumenty. Na tvoj mail ti pošleme potvrdenie o odoslaní prihlášky. V prípade prijatia sa na vás budeme tešiť už 4.mája vo večerných hodinách na prvom stretnutí. Účasť na 100% programu je vysoko odporúčaná.

Výzva ukončená