MENU
28.
streda

Kreatívne centrum Trnava: Spoločne a tvorivo

28. septembra o 17:00 sa uskutoční prvá verejná prezentácia Kreatívneho centra pre širokú verejnosť v budove Trnavského samosprávneho kraja. Podujatie bude zamerané na vyzdvihnutie kľúčových informácií a služieb, ktoré vie novovznikajúce Kreatívne centrum Trnava priniesť obyvateľom, končiacim študentom, začínajúcim podnikateľom či pre samostatne fungujúce firmy.

Počas prezentácie poukážeme na skvelú lokalitu, v ktorej sa budova KCT nachádza, a to priamo na Hlavnej ulici v Trnave. Širokej verejnosti sa predstavia služby a technológie akými bude KCT vybavené, a čo pre Trnavský kraj zriadenie takéhoto centra znamená – zlepšenie podmienok komunity pôsobiacej v kultúrno-kreatívnom priemysle, zníženie odlivu mladých ľudí za službami poskytovanými v iných mestách a zvýšenie zamestnanosti v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu.

Na podujatí sa dozviete viac informácii ku prvej otvorenej výzve na program – Inkubátor pre nepodnikateľov. O čom bude, čo všetko v rámci neho uchádzači dostanú aj akým spôsobom bude prebiehať výber sa dozviete priamo na mieste.

Podujatie je zdarma a určené pre širokú verejnosť.