Kreatívne centrum Trnava logo
MENU
28.
štvrtok

Otvárame Spevácky inkubátor pre nepodnikateľov

KCT otvára novú príležitosť pre spevákov. Program Spevácky inkubátor je určený všetkým, ktorí majú skúsenosť so spevom, či už ako sólisti, speváci v kapelách alebo zboroví speváci.

„Hľadáme 30 účastníkov Speváckeho inkubátora, ktorí dostanú príležitosť učiť sa od skúsených odborníkov v hudobnom priemysle,“ uviedla riaditeľka Kreatívneho centra Trnava, Zuzana Bezáková. „Záujemcovia, okrem skúsenosti so spievaním, musia mať viac ako 18 rokov a nemôžu byť podnikateľmi,“ upresnila podmienky účasti v programe. Výzva bude otvorená  takmer dva týždne. Prihlášky je možné posielať do 10. 10. 2023. Pre spevákov sú pripravené štyri na seba nadväzujúce workshopy, počas ktorých získajú praktické zručnosti a cenné skúsenosti od odborníkov zo spevácko-hudobnej branže. „Bude to workshop zameraný na hlasovú prípravu a techniku spevu, workshop improvizácie a dramaturgie koncertu a nakoniec workshop manažmentu v hudobnom priemysle,“ opísala program Speváckeho inkubátora Nikola Kozmová, manažérka pre programy KCT. Workshopy sa budú realizovať vo večerných hodinách počas mesiacov október – november. Účastníci programu získajú aj možnosť využívať priestory KCT na skúšanie v zdieľanom eventovom priestore do konca roka 2023. Spevácky inkubátor je prvým umeleckým projektom KCT, ktorý sa bude realizovať v nových, zrekonštruovaných priestoroch budovy v centre mesta Trnava. „V Speváckom inkubátore podporíme okrem sólistov aj silnú komunitu zborových spevákov, ktorej centrom bola skúšobňa na Hlavnej 17. Takto symbolicky nadviažeme na dlhoročnú tradíciu, ktorá bola na čas prerušená rekonštrukciou.“ uviedla riaditeľka KCT Zuzana Bezáková. „Skúšobňa na Hlavnej po dvoch rokoch opäť ožije spevom,“ teší sa Bezáková. Doterajšie aktivity, ako napríklad Divadelné entrée zamerané na kreatívcov z hereckej oblasti, sa odohrávali v tzv. virtuálnej fáze KCT v náhradných priestoroch.

To umožňuje ponúknuť program speváckeho inkubátora účastníkom bezplatne. tu:

PRIHLÁŠKA DO INKUBÁTORA

Projekt Kreatívneho centra Trnava je financovaný Trnavským samosprávnym krajom s finančnou podporou z Integrovaného regionálneho operačného programu.