Kreatívne centrum Trnava logo
MENU
Jozef Viskupič prezentuje Kreatívne centrum Trnava
20.
utorok

Stretnutie kreatívnych centier a Ministerstva kultúry SR

Podujatie organizované Kreatívnym centrom Trnava sa uskutočnilo 20. septembra za účasti J. Viskupiča – župana TTSK, zástupcov Ministerstva kultúry SR a novovznikajúcich kreatívnych centier na Slovensku v priestoroch Zrkadlovej sály DJP v Trnave. 

Deň bol rozložený do dvoch častí. Kreatívne centrá mali svoju časť vyhradenú v dopoludňajších hodinách, pričom všetky zúčastnené strany spoločne aktívne diskutovali na témy aktuálne v oblasti vznikajúcich kreatívnych centier. V popoludňajších hodinách bol program zameraný na vystúpenie zástupcov MK SR. Kľúčovou úlohou bolo posilnenie spolupatričnosti všetkých kreatívnych centier na Slovensku a posilnenie dialógu so sprostredkovateľským orgánom, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.