MENU

Open call: Inkubátor pre nepodnikateľov

Vzdelávací program pre začínajúcich kreatívcov

Prihlasovanie je uzavreté. Chystáme pre vás ďalšie možnosti zapojenia.

Zoznam akceptovaných prihlášok z Inkubátora pre nepodnikateľov: 

002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015.

Zoznam neakceptovaných prihlášok: 001, 007, 010, 016 

V prvej otvorenej výzve vyberáme 15 účastníkov Inkubátoru, ktorým poskytneme prednášky, poradenstvo, mentoringový a networkingový program. Vďaka tomu budú môcť zhodnotiť a prekonzultovať svoj začínajúci podnikateľský plán, projekt alebo nápad v kreatívnom priemysle.

Na záver inkubačného programu účastníci získajú lepší pohľad na svoj projekt a tým sa posunú bližšie k jeho realizácii. 

Inkubátor je súčasťou virtuálnej fázy projektu Kreatívne centrum Trnava. Účastníci Inkubátoru získajú možnosť po otvorení a dokončení budovy KCT využiť:

 

Pre koho je Inkubátor vhodný

 • Fyzické osoby, nepodnikatelia nad 18 rokov, ktorí majú záujem o kultúrno-kreatívny priemysel. Pri výbere uchádzačov sa bude zohľadňovať podnikateľský potenciál, miera originality či skúsenosti uchádzača.

 

Ponúkame

 • 4 prednášky
  • Téma č. 1: Základný koncept kultúrno-kreatívneho priemyslu a fungovanie Kreatívneho centra Trnava
  • Téma č. 2: Základy podnikania
  • Téma č. 3: Účtovno-právne poradenstvo 
  • Téma č. 4: Autorské právo a patenty
 • Rozhovor s hodnotiteľom (analýza individuálnych nápadov, projektov, poradenstvo v oblasti uvedenia nápadov do praxe, ponuka KCT na mieru podľa potreby, tvorba podnikateľského plánu s asistenciou mentora).
 • Networkingové podujatie
 • Získanie štatútu Člen Kreatívneho centra Trnava. Znamená to zapojenie do programov na podporu sieťovania v rámci KKP prostredníctvom spoločných podujatí, zasielanie informácií a noviniek z oblasti KKP prostredníctvom newslettra či možnosť propagácie aktivít členov KCT.

 

Cena

Virtuálna fáza: ZDARMA

Využívanie priestorov a technológií: 50€ / 1 mesiac

 

Termíny a harmonogram

Vyhlásenie výzvy

Ukončenie výzvy

Vyhodnotenie prihlášok

Zaslanie správy o zaradení do programu

Začiatok programu Inkubátor

Workshop: Autorské právo a patenty

Workshop: Ako na financovanie projektov

Workshop: Základy podnikania a design thinking

Workshop: Účtovno-právne poradenstvo

Mentoring účastníkov

Ukončenie programu Inkubátor

28. september 2022
27. október 2022
3. november 2022
7. november 2022
10. november 2022
24. november 2022
1. december 2022
8. december 2022
21. december 2022
január - február 2023
1. marec 2023
28. september 2022
Vyhlásenie výzvy
28. september 2022
27. október 2022
Ukončenie výzvy
27. október 2022
3. november 2022
Vyhodnotenie prihlášok
3. november 2022
7. november 2022
Zaslanie správy o zaradení do programu
7. november 2022
10. november 2022
Začiatok programu Inkubátor
10. november 2022
24. november 2022
Workshop: Autorské právo a patenty
24. november 2022
1. december 2022
Workshop: Ako na financovanie projektov
1. december 2022
8. december 2022
Workshop: Základy podnikania a design thinking
8. december 2022
21. december 2022
Workshop: Účtovno-právne poradenstvo
21. december 2022
január - február 2023
Mentoring účastníkov
január - február 2023
1. marec 2023
Ukončenie programu Inkubátor
1. marec 2023

Kritériá hodnotenia

 1. Podnikateľský zámer a dopad na zamestnanosť
 2. Miera originality a pridaná hodnota projektu
 3. Udržateľnosť a skúsenosti uchádzača
 4. Potenciál projektu uspieť (aj) v zahraničí

 

Hodnotiaca komisia

 • Mgr. Peter Kadlic – Riaditeľ oboru kultúry a športu TTSK
 • Mgr. Michal Klembara – Riaditeľ kultúrneho centra Malý Berlín,
 • Mgr. Erik Kriššák – Riaditeľ Národného osvetového centra
 • Ing. Nikola Kozmová – Manažér pre programy KCT
 • Ing. Zuzana Bezáková, PhD. – riaditeľka KCT

 

Kontakty

Ak vám nie sú niektoré informácie jasné, kontaktujte manažérku pre programy KCT: nikola.kozmova@trnava-vuc.sk

Celú oficiálnu výzvu nájdete tu: VÝZVA

Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb nájdete tu: PODMIENKY

 

Čo sa bude diať

Po vyplnení prihlášky spolu s prílohami, si prečítajte všetky potrebné dokumenty. Po ich prečítaní si vytlačte čestné vyhlásenie a podpísané oskenujte a vložte ako posledný povinný dokument prihlášky. Stlačte ODOSLAŤ a my sa vám ozveme. 

Výzva ukončená a vyhodnotená