MENU
Logo programu Akcelerátor pre podnikateľov
17.
pondelok

Otvárame Akcelerátor pre podnikateľov

Pre podnikateľov v kreatívnom priemysle môže byť náročné nájsť priestor a podporu potrebnú na rozvíjanie svojich projektov. V Kreatívnom centre Trnava sme to pochopili a preto prichádzame s novým programom – Akcelerátorom, ktorý je pripravený poskytnúť podporu, ale aj priestor pre rozvoj vašich podnikateľských aktivít.

Akcelerátor je určený pre všetkých podnikateľov v kultúrno-kreatívnom priemysle. Odlišujeme sa od bežných podnikateľských programov, ktoré sa často sústreďujú iba na teoretické vzdelávanie. Namiesto toho sme zameraní na získavanie praktických a relevantných skúseností, ktoré vám pomôžu prekonať výzvy podnikania v kreatívnom priemysle.

Pri plánovaní sme sa snažili vytvoriť ponuku, ktorá je maximálne prínosná pre každého účastníka. Účasťou v programe získavate vlastný alebo zdieľaný ateliér, prístup k spoločným priestorom, možnosť využiť mentoringové a koučingové sedenia s odborníkmi vo vašom odbore, a tiež možnosť sa zúčastňovať spoločných komunitných podujatí.

Stať sa účastníkom Akcelerátora znamená získať členstvo v Kreatívnom centre Trnava, čo vám otvorí dvere k využívaniu priestorov KCT za zvýhodnených podmienok.

Prihlasovanie do programu je otvorené od 17. do 31. júla 2023.

Účasť v programe Akcelerátor je podporená z fondov EÚ, čo znamená, že cena za program je veľmi atraktívna. Konkrétna cena sa líši v závislosti od typu členstva, o ktorých sa viac dozviete priamo v prihláške. Prihlásiť sa je možné do 31. júla 2023 tu:

PRIHLÁŠKA DO AKCELERÁTORA

V Kreatívnom centre Trnava v budúcnosti plánujeme rozšíriť ponuku programov aj pre ďalšie skupiny kreatívcov. Najbližšie nás čakajú hudobne a výtvarne zamerané inkubátory, ktoré spustíme na jeseň 2023.
Projekt Kreatívneho centra Trnava je financovaný Trnavským samosprávnym krajom s finančnou podporou z Integrovaného regionálneho operačného programu.